Over het Historisch Archief

Het Historisch Archief De Baarsjes is een bewonersorganisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het behoud van documentatie en (historisch) foto- en beeldmateriaal over voormalig stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam.

Ons doel

Het Historisch Archief De Baarsjes is een bewonersorganisatie van  vrijwilligers die zich inzet voor het behoud van documentatie en (historisch) foto- en beeldmateriaal over voormalig stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam.

Wij willen allerlei informatiemateriaal, zowel tekstueel als visueel, over De Baarsjes archiveren en behouden voor de inwoners uit De Baarsjes. Wij doen dit o.a. door van zoveel mogelijk activiteiten foto’s te nemen en deze zodanig te archiveren dat dit toegankelijk is voor bewoners. In sommige gevallen wordt samengewerkt met bewoners of instanties zodat ook van bepaalde projecten foto-cd’s worden gemaakt die worden verspreid onder alle betrokkenen.

Door al eerder genomen initiatieven en door de vele inzendingen is er al veel historisch beeldmateriaal. Ook deze worden gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via deze website en onze pagina op Facebook en Instagram

Het Historisch Archief De Baarsjes heeft geen winstoogmerk en is opgericht en mede tot stand gekomen door: Naomi Reiman, Ben Berndsen, Ype Nota en erelid Simon van Blokland.