School- en klassefoto's uit De BaarsjesKleuterschool "de Klimop" in de Vancouverstraat, ongeveer 1931.
(Foto beschikbaar gesteld door bewoonster van de Mercatorstraat)Kleuterschool MarcoPolostraat 1932.
Ali Kool-Bonnet (kruisje)Kleuterschool, Arubastraat, 1933.
De jongen linksvoor met het kruisje is Albert Kool
(Foto's beschikbaar gesteld door de familie Kool-Bonnet)Mercatorstraat ter hoogte van no. 60 (straatfoto), ongeveer 1933.
(Foto beschikbaar gesteld door Marie van Oosten)Mercatorschool, ongeveer 1935.Hoofdwegschool (Albert Kool), Corantijnstraat, 1935.
(Foto beschikbaar gesteld door de familie Kool-Bonnet)Openbare Van Wassenaarschool. 3e klas, 1934-1935.
Juffrouw Binnendijk. Gerda (Greetje) Baas, zittend links en Corrie van der Wassem.
(Foto beschikbaar gesteld door mw. G. Baas, van Speijkstraat)Hierbij een foto uit de John Franklinstraat in november 1937.
(Foto beschikbaar gesteld door de dhr. J. Bijl.)Mercatorstraat, ongeveer 1937.Hoofdwegschool (Later samen met de Corantijnschool), Corantijnstraat, 1937.Hoofdwegschool (Albert Kool), Corantijnstraat, 1938.
(Foto's beschikbaar gesteld door de familie Kool-Bonnet)St. Leoschool (Cornelis Dirckzstraat). 1e klas, 1939.
Juffrouw Macke (Haar vader had een beddenzaak in de Jan van Galenstraat).
(Foto ingezonden door dhr. Wim Mol, Breda)Mercatorschool, 1939.
(Foto beschikbaar gesteld door Anneke vd Brink/Kooy, Soest)Mercatorschool, 1939.
(Foto beschikbaar gesteld door Anneke vd Brink/Kooy, Soest)Mercatorschool, 1939.
(Foto beschikbaar gesteld door Anneke vd Brink/Kooy, Soest)Mercatorschool, 1939.
(Foto beschikbaar gesteld door Anneke vd Brink/Kooy, Soest)

Hallo.
Ik ben Anneke Kooy, dochter van Jopie Koerts geboren op 27 juli 1925 te Amsterdam.
Mijn moeder is op 19 april 2012 in Soest overleden op 86 jarige leeftijd.
Nu hebben we oude fotos van haar schooltijd gevonden 6e klas of einde schooltijd 1939.
Op de omslag van het klassefoto album staat :
Ter Herinnering aan de MERCATORSCHOOL 1939 aangeboden door het O.F.
Op jullie Site staat heel weinig of niets van deze klas .
Ik ben benieuwd of deze klasgenootjes nog leven.

Groet Anneke vd Brink/Kooy.
Zwaluwenweg 19, 3762 VC te Soest.
Ik wil dit boekje graag aan jullie schenken om het te plaatsen in het archief.Kleuterschool "Klimop", ingang Admiralengracht. Vancouverstraat, 1940.
Rechts op de foto staat hoofd van de school juffrouw De Wit, midden achter juffrouw Vogel. Zelf sta ik rechts bovenaan naast juf. de Wit.
De fotograaf was J.M.Bakels uit de Van Woustraat 166.
Met vriendelijke groeten,
Jaap Bijl.Kleuterschool "Klimop", jaartal onbekend. Rechts op de foto zit hoofd van de school juffrouw De Wit.

(Foto: Marianne Karmelk)Kleuterschool 52 (Willem Schoutenstraat), 1945.
Juffouw Wijnberg.Kleuterschool Vergeet-mij-niet (Willem Schoutenstraat), 1944-1945.
Hoofdleidster juffrouw Mammen staat uiterst links, juf van de Reshof staat in het midden.Kleuterschool 52 (Willem Schoutenstraat), 1945.
Juffouw Wijnberg.

L.S,
In ben geboren in 1939 en woonde met mijn ouders in de Hudsonstraat, het laagbouwblokje tussen de Magelhaensstraat en het Magelhaensplein en wel boven de wijnhandel Kempers, wat een tot winkel omgebouwde woning was en nu weer een woonhuis is.
Ik heb daar in totaal twintig jaar gewoond, om daarna af te reizen naar de Churchill-laan, een woning, waar die van de Hudsonstraat zeker vier keer in paste.

Waar het mij feitelijk om gaat, is dat ik een schoolfoto bezit van de in Uw website genoemde "Vergeet mij niet" de openbare voorbereidende school, die toen een nummer had en geen naam, namelijk school 52.
U hebt hiervan een foto geplaatst van de klas van "juffrouw" Mammen en "juffrouw" van de Reshof, echter er was nog een klas en wel die van juffrouw Wijnberg, de klas waar ik in zat.
Op de foto zit ik naast de juf.
In 1957 heb ik nog een keer een bezoek gebracht aan die school, maar toen in de rol van Zwarte Piet; leuke bijkomstigheid.
Wat mij nog altijd bijstaat, was de spreuk boven het portaal naar de uitgang, deze luidde "Kinderen, gaat nooit met onbekenden mee".
Ik wil het hierbij verder laten, hoewel ik ontzettend veel herinneringen aan deze buurt heb, maar veel is al door anderen in hun verhalen verteld.
Met veel waardering voor Uw website en vriendelijke groet,

Albert.Juliana van Stolbergschool (Columbusplein), 1945.Juliana van Stolbergschool (Columbusplein), 1946-1947.
(Foto's beschikbaar gesteld door bewoonster van de Mercatorstraat)

Waarde Heer,
Op de foto van de Juliana van Stolbergschool van klasse 2b uit 1946/1947 staan de volgende leerlingen afgebeeld:
Achterste rij van van links naar rechts:
Joop van Hoften; Willemien Roggeveen; George Sodenkamp; Frans Flentge; Rinie Breedijk; Anneke van der Sloot; Hessel Buisman, Ria van Boeschoten; Martin Rood; Tom Schouffoer, Anneke Steensma ?; Jaap d’Olieslager; Piet Kauffeld; P.I de Maaker (hoofd)
Tweede rij van links naar rechts:
Hans Harms; Aafje ??; Johnny de Bock; Bertus Beukers; Ansje Bosch; Jaap van Ingen, Johnny Pijpers; Carina Riet; Dicky Guariento; Jaap Spaans (ikzelf dus)
Derde rij van links naar rechts:
Jaap van Loon; Gerrit ???; Rina Pik; Harry van Vonno; Rietje Klumper; Wim Kruger; Magda ????; Nico de Goede; Mej. I. Van der Lichte; Ramon George; Liesje Lodder; Gerard Jeronimus.
Voorste rij van links naar rechts:
Rietje Baak; Klaas Sminia; Loesje Rong; Jopie Duyker; ???????; Willy van Groeningen; Tonny van de Velde; Miesje Hindelopen.

Of ik de namen allemaal goed heb gespeld, weet ik niet, ik citeer ze namelijk uit mijn hoofd.
Zelf heb ik bijzonder prettige herinneringen aan de school. Hoewel ik van buitenkerkelijke huize was, hebben mijn ouders voor deze Gereformeerde school gekozen. Daar kwam ik in contact met het Christendom en dat heeft er langs vele omwegen uiteindelijk toe geleid, dat ik 40 jaar geleden Oud- Katholiek priester ben geworden en nog stee s in Aalsmeer als zodanig actief ben. Zo heb ik bv. afgelopen zondag een achterkleinkind gedoopt van een oud-leerling van deze school. Juffrouw Van de Lichte was een geweldige leerkracht, die ons o.a. de liefde voor de natuur bijbracht. Na haar huwelijk werd zij een bekend kinderboeken schrijfster. Ook aan de andere leerkrachten heb ik goede herinneringen. Zo bracht de heer Nauta ons in contact met klassieke muziek en de rijke vaderlandse geschiedenis. “Arme” leerlingen werden door nogal eens geholpen. Het hoofd der school P.I de Maaker was een gevreesd man. Hij sloeg, trok aan haren en oren als het gedrag van leerlingen hem niet zinde. Aan de leerlingen uit de zesde klas die de hoogste cijfers hadden gaf hij extra zgn. HBS-les, waar ik minder prettige herinneringen aan heb.

Jacob Spaans, Oosteinderweg 392, 1432 BG AalsmeerSt. Augustinusschool (Orteliuskade), 1945.
(Ingezonden foto)1e klas van de school aan de Vespuccistraat, 1945-1946.
Broeder Servaas
(Foto ingezonden door dhr. Peter Vloeimans, Heemskerk)RK Kleuterschool St. Jozef, 1945.
Bea Gransaerd, Henny Hendriks, Rinus Leideritz en ik (Gerard Cremer, op de onderste rij – 2e van links).

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb van 1944 t/m 1948 in de Stuyvesantstraat gewoond.
In 1945 ging ik naar de kleuterschool van de nonnen van de St. Augustinusparochie. (St. Jozef, zie hierboven)
De kleuterschool was gelegen aan de Postjeskade vlakbij de Augustinuskerk aan de Postjesweg. Beiden zijn inmiddels afgebroken.
Van 1946 t/m 1948 zat ik op de Crijnssenschool aan de van Rensselaerstraat. (Klas 1 t/m 3).
Van beide scholen heb ik op www.schoolbank.nl en www.schoolreunie.nl klassenfoto´s geplaatst.
Bij de foto van de Crijnssenschool heb ik enkele namen van leerlingen en de onderwijzeres mevr. Hoving aangegeven. Dit waren de namen welke ik mij nog kon herinneren.
Via de lezeressen en lezers van uw website wilde ik proberen om de namen van de overige leerlingen te achterhalen. Misschien zijn er wel personen die zichzelf op de foto´s herkennen.

Inmiddels verblijf ik met vriendelijke groet,

Gerard Cremer.Crijnssenschool aan de van Rensselaerstraat, 1946.
Frank ?????, Herman ?????, Ria Campo, Gerard Cremer, Harry Groen, Hans Ligthart,
Mevr. Hoving, Joop van Ouwel, Freddie Udo, Jopie Vet en ik (precies achter het voorste meisje met het ponykopje).
(Foto's en vraag ingezonden door dhr. Gerard Cremer, Heerlen)Deze foto is gemaakt in de St. Agnes kleuterschool, Jacob van Wassenaar Obdamstraat, 1948.
Ik sta er zelf op.
(Foto ingezonden door Gerard Bakker, Amsterdam)Klas 3 (nu groep 5) van de Cabralschool, 1949.
(Foto ingezonden door H.J. Smit, Drunen)Klas 3 van de Tarciciusschool, Cabralstraat, ong. 1949.Klas 5 van de Tarciciusschool, Cabralstraat, 1951.
Meester Neelen.Klas 5 van de Tarciciusschool, Cabralstraat, 1952.
(Foto's ingezonden door dhr. Ton Simis, Australië)Tarciciusschool, Cabralstraat, 1950.
(Ingezonden foto)6e klas van de school aan de Orteliusstraat, 1950-1951.
Broeder Richardus
(Foto ingezonden door dhr. Peter Vloeimans, Heemskerk)Leerlingen van de Ambachtschool, Postjesweg (jaartal onbekend).Dit is een foto van de Ambachtschool aan de Postjesweg. September 1952, eerste leerjaar. Ir. W. Maasgeesteranusschool.
Ik weet nog wel dat de leraar Menninga heette en woonde op het Surinameplein. Ik was toen 13 jaar.
(Foto en tekst ingezonden door dhr. Henk Smit, Drunen)Thea Kip in klas 4 van de Lovelingschool, Jan van Riebeekstraat, ong. 1952.Thea Kip in klas 6 van de Lovelingschool, Jan van Riebeekstraat, ong. 1954.
(Foto's ingezonden door Thea Visser-Kip)3e klas St. Dominicus Mulo, Marco Polostraat, 1953.
Heer van de Berg4e klas St. Dominicus Mulo, Marco Polostraat, 1954.
Broeder Mauritio
(Foto's ingezonden door dhr. Peter Vloeimans, Heemskerk)St. Leoschool (Corn. Dirkszstraat), 1954.
Broeder Mattheo

Bij de klassefoto van de St. Leoschool jaargang 1954 kunnen jullie bij Broeder? de naam Mattheo invullen. Hij werd ook wel 'Pum(metje)' genoemd. Joost mag weten waarom. Ik heb van 1953-1959 op die school gezeten en in 57/58 bij Broeder Mattheo. Hij rookte shag in de klas en had bruine vingers en handen. De peuk rookte hij tot het uiterste einde op, vandaar ook zijn soms bruine lippen. Als de school 's ochtends begon, had hij al twee borden vol met hoofdrekensommen, hij was daar extra vroeg voor opgestaan.
Ik hoop dat jullie dit zeer kleine stukje info kunnen gebruiken. Fijn dat jullie dit stukje nostalgie levend willen houden.
Groeten,

Philip Schmit, Purmerend.Hier een foto van wat Admiralengrachtschool leerlingen, w.o. Loes Woons (1943 – 1985; hurkend, tweede van links) genomen in de Marco Polostraat, rond 1954.
Rechts stutten ter ondersteuning van de bouwvallige muur. Links nog een deel van de spreuk “Red de Rosenbergers”.
Het echtpaar Ethel en Julius Rosenberg werd in 1953 in de VS geëxecuteerd wegens spionage voor de Soviet Unie.
Vriendelijke groeten,

Frans Woons, Williams Lake, BC in Canada.St. Leoschool (Corn. Dirkszstraat), 1955.
De heer Slijderink.
(Foto ingezonden door dhr. Rob Hoven, Haarlem)Schoolfoto St. Janschool, 1956.
Hennie en Gerda Aupers.
(Foto ingezonden door Henny Zonneveld Aupers, Alkmaar)Kleuterschool Vergeet-mij-niet (Willem Schoutenstraat), 1958.
"Zeg weten jullie allen de Willem Schoutenstraat, en dat daar een kleuterschooltje staat?"
Achter Henk van der Liet staat juf Van der Reshof (zie ook de foto uit 1944-1945).Kleuterschool ´Vergeet-mij-niet´ viert 25 jaar bestaan.
Achter Henk van der Liet staat juf Van der Reshof.Cabotschool, waarschijnlijk 1962.
Henk van der Liet zit voor juffrouw Combé.
(Foto's beschikbaar gesteld door Annie van der Liet-Olivier)St. Leoschool (Corn. Dirkszstraat), waarschijnlijk 1961.
(Foto ingezonden door Henk Harte)St. Leoschool (Corn. Dirkszstraat), 1962-1963.
Leraar is dhr. Peter VloeimansSt. Leoschool (Corn. Dirkszstraat), 1963-1964.
Leraar is dhr. Peter VloeimansSt. Leoschool (Corn. Dirkszstraat), 1964-1965.
Leraar is dhr. Peter VloeimansSt. Leoschool (Corn. Dirkszstraat), 1965-1966.
Leraar is dhr. Peter VloeimansSt. Leoschool (Corn. Dirkszstraat), 1966-1967.

Mijn naam is Peter Vloeimans en ik heb van 1939 tot 1968 in de Hudsonstraat gewoond (no. 23 III).
Mijn moeder, die nu 95 jaar is, woont daar nu al ruim 70 jaar. (nu op 13 I) maar nog steeds "zelfstandig ".
Van 1962 tot 1967 was ik onderwijzer op de St. Leoschool in de Corn. Dirkszstraat.

Vriendelijk groetend, Peter Vloeimans.
(Foto's ingezonden door dhr. Peter Vloeimans, Heemskerk)

Ik zie een hoop foto's staan van Peter Vloeimans. Hij is een medeleerling van mij geweest vlak na de oorlogsjaren.
Leuk om te zien.

Hans Bot.Kleuterschool Vergeet-mij-niet (Willem Schoutenstraat), 1969-1970.
Juf de Haan
(Foto ingezonden door de familie Boxman)In de jaren zestig deed men ook nog aan Palm-Pasen. Een foto op de Hoofdweg genomen (hoek Willem Schoutenstraat) van een Palm-Pasen optocht van de kleuterschool Vergeet-mij-niet (1961). Mijn moeder Nel van Westrop (geboren Korpershoek) samen op de foto met mijn broer Ton van Westrop. Op de hoek van de Willem Schoutenstraat zat toen een bakker, waar je een haantje van brood kon kopen voor je Palm Pasen-stok (tevens op luilak-ochtend witte luilaksbollen).

Op mijn dagelijkse wandeling naar naar de Cabotschool liep ik altijd langs bovengenoemde bakker. Ik mis soms de de geur van vers gebakken brood, die ik toen elke ochtend rook. Oversteken op de Hoofdweg gebeurde met de hulp van 'klaar-overs', die gewapend waren met een stokje met een plat, rond stukje hout. De ene kant van de 'pannenkoek' was rood en de andere kant groen, zodat het duidelijk was voor automobilisten wat zij moesten doen: stoppen of doorrijden. Voordat je over mocht steken werd de kreet: 'Klaarrrrr ... overrrrr' geroepen en versperden de klaar-overs, met gevaar voor eigen leven, de weg. Qua verkeer viel het toen allemaal wel mee en de gemotoriseerde weggebruikers hielden toen meestal nog rekening met de (kleine) voetgangers.

Daarna ging mijn wandeling naar school langs de snoepwinkel op de hoek van de Willem Schouten- en Hudsonstraat - aan het Magalhaensplein. In de snoepwinkel mocht ik af en toe op zaterdag zoet-hout, salmiakdrop of spekkies voor 5 of 10 cent kopen. Had je een kwartje dan was je een rijke vent. Kinderen stonden minuten lang te kijken en te overleggen wat ze nou eigenlijk zouden moeten kiezen: een toverbal werd soms halverwege even overgegeven aan je beste vriend. Dan kreeg jij natuurlijk een likkie van zijn lollie.

Maar ik moest naar school en kon door-de-weeks slechts even door het raam kijken. Verder langs de GG&GD, voorbij mijn oude kleuterschool 'Vergeet-mij-niet' of soms door de Cabotstraat (daar hing zo'n mooie, opgepoetste koperen deurklopper aan de deur van de kerkwoning) om uiteindelijk langs het grind korfbalveld, door de grote, witte houten deuren de Cabotschool in te gaan. Op het korfbalveld hadden we af en toe gymles. Dan speelden we rond- of trefbal. Als je uitgleed dan had je een schaafwond en na enkele jaren was het grind (en het korfbalveld) verdwenen.

In de Cabotschool had je aan de kant van het korfbalveld, boven de uitgang de geweldige spreuk: 'Ga nooit met vreemden mee' staan. Halverwege de trap naar boven, kwam je voorbij een glazen kast met daarin een model van een houten boot uit de Gouden Eeuw. De juffen en meesters waren nooit ziek, het schoolplein leek wel honderd meter lang en schoolmelk was verpakt in pyramide-achtige pakjes ... als je daar op sprong, nadat je je melk had opgedronken, kon je een harde knal verwachten. Mijn jeugd was zorgenloos en gelukkig. Het enige wat belangrijk was: dat je vriend JA zei wanneer je bij hem aanbelde en schreeuwde of hij buiten kwam spelen.Cabotschool klas 6a, 1972.
Van links naar rechts:
Boven: Sandra, Vera, Greetje, Yvonne, Thea, Thea (2), Carla, Gonnie en Els.
Midden: Odette, Tonnie, René, Eddy, Tonny, Mario, Rudy van Westrop, Anna en meester IJsselstein.
Beneden: Theo, Carlo, Robby, René, Carlo (2), Michel, Robbie, Tineke, Marjon en Ellen.
Afwezig: Odilia (tweelingzus van Odette) en Cliff.
(Foto's en tekst ingezonden door dhr. Rudy van Westrop)


        


© Historisch Archief De Baarsjes